BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/1/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 01 grudnia 2014 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu
Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej z tajnych wyborów przeprowadzonych w dniu 01 grudnia 2014 roku stwierdza się, że Radny Władysław Niesiobędzki
został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radny Senior
Władysław Niesiobędzki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 22 gru 2014 15:57
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1138 razy