BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIII/252/16 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie: powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 88 ust. 3 Statutu Gminy Pisz stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/252/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Pisz (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. poz. 1791, z 2009 r. poz. 1222, z 2010 r. poz. 264 i z 2012 r. poz. 2681) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

W wyniku głosowania stwierdza się, że Radna Barbara Barańska-Głowienka została powołana na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 kwi 2016 15:39
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1128 razy