BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIII/229/16 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Piskim w sprawie wspólnego zorganizowania prac związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Pisz

 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 460,774,870,1336,1830,1890 i 2281 ), art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wspólne wykonanie z Powiatem Piskiem zadań w zakresie bieżącego utrzymania sieci dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Pisz w roku 2016.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Pisza do zawarcia porozumienia określającego zasady realizacji zadań, o których mowa w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 26 kwi 2016 09:46
Opublikował(a): Michał Kulenty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1092 razy