BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIII/236/16 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

 

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777, z 2016 r. poz. 65 ), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

                                                               § 1.

Wyraża się zgodę   na sprzedaż działki nr 108/1 o powierzchni 2950 m2   położonej w obrębie Bogumiły, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu   prowadzona   jest księga wieczysta KW Nr   OL1P/00013744/5.

 

                                                               § 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi   Pisza.

 

                                                               § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                            

            Przewodniczący Rady

 

               Lech Borak

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 kwi 2016 09:23
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1148 razy