BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR III/20/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 grudnia 2002 roku
w sprawie: w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Pisz.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) , art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jedn.Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 ze zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200 poz.1682),
Rada Miejska w Piszu uchwała co następuje :


§ 1.
Określa się wzór formularza DN-1 deklaracji na podatek od nieruchomości – załącznik Nr 1

§ 2.
Określa się wzór formularza DR-1 deklaracji na podatek rolny – załącznik Nr 2.

§ 3.
Określa się wzór formularza DL-1 deklaracji na podatek leśny – załącznik Nr 3.

§ 4.
Określa się wzór formularza IN-1 informacji w sprawie podatku od nieruchomości –załącznik Nr 4.

§ 5.
Określa się wzór formularza IR-1 informacji w sprawie podatku rolnego – załącznik Nr 5.

§ 6.
Określa się wzór formularza IL-1 informacji w sprawie podatku leśnego – załącznik Nr 6.


§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piszu

Józef Skrodzki

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2003 15:26
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1575 razy