BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr IV/34/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 grudnia 2002 roku
w sprawie: wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
Na podstawie art.18, ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 / § 20 Statutu Gminy i Miasta Pisz-Rada Miejska w Piszu uchwala,co
następuje:
§ 1.
Ustala się Komisję Rewizyjną w składzie :
1. Radna Grażyna Rumińska-Przewodnicząca Komisji
2. Radna Krystyna Bochenek
3. Radny Grzegorz Duda
4. Radny Robert Boroń
5. Radny Waldemar Romachów
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Józef Skrodzki

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 lip 2003 14:47
Opublikował(a): Jadwiga Szyszkowska
Zaakceptował(a): Jadwiga Szyszkowska
Artykuł był czytany: 1577 razy