BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXI/382/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 10 lutego 2005 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Pisz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. z 2002 r., Nr 42, poz. 368, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944, Nr 134, poz. 1267, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska uchwala co następuje:§1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Pisz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Olsztynie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Załącznik do
Uchwały Nr XXXI/382/05
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 10 lutego 2005 r.


W Y K A Z

nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Olsztynie, położonych we wsi Szeroki Bór Piski obręb Snopki :

1. lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 70,30 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 24,30 m2, znajdujący się w budynku nr 58 wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej numerem 2/32 o powierzchni 3.222 m2,

2. lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 35,90 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 11,10 m2, znajdujący się w budynku nr 59 wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej numerem 2/29 o powierzchni 1157 m2,

3. lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 49,20 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 19,90 m2, znajdujący się w budynku nr 59 wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej numerem 2/29 o powierzchni 1157 m2,

4. lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 50,70 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 11,70 m2, znajdujący się w budynku nr 59 wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej numerem 2/29 o powierzchni 1157 m2,

5. lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni użytkowej 49,50 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 10,80 m2, znajdujący się w budynku nr 59 wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej numerem 2/29 o powierzchni 1157 m2,

6. lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 38,80 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 4,20 m2 znajdujący się w budynku nr 97 wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej numerem 2/35 o powierzchni 5222 m2,

7. lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni użytkowej 47,30 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 13,20 m2, znajdujący się w budynku nr 119 wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej numerem 2/37 o powierzchni 2351 m2,

8. lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 68 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 7,60 m2, znajdujący się w budynku nr 119 wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej numerem 2/37 o powierzchni 2351 m2,

9. lokal mieszkalny nr 17 o powierzchni użytkowej 83,80 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 13,70 m2, znajdujący się w budynku nr 119 wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej numerem 2/37 o powierzchni 2351 m2.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 lut 2005 12:49
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1696 razy