BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/114/03

z dnia: 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych.
Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806 ) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1.

Ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Pisz według zasad określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wzór arkusza oceny pracownika stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 lip 2003 12:54
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1416 razy