BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr X/113/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: powołania zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Piszu i Sądu Rejonowego w Ełku.
Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1

1. W skład zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na ławników powołuje się osoby:
1) radny Trupacz Mariusz
2) radny Nicewicz Edward
3) radna Chróścielewska Janina
4) radny Duda Grzegorz
5) radny Klama Henryk
2. Zespół będzie pracował zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Piszu i Sądu Rejonowego w Ełku, uchwalonym uchwałą Nr X/106/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2003 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 lip 2003 10:15
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1542 razy