BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/2/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 listopada 2006 roku
w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.


Na podstawie art.19,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337 ) Rada Miejska u c h w a l a, co następuje :


§ 1
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej z tajnych wyborów przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2006 roku stwierdza się, że Radny Romachów Waldemar został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik: Przewodniczący Rady

Protokół Komisji Skrutacyjnej
z dnia 27 listopada 2006 r. Stanisław Olender
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 gru 2006 10:15
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1347 razy