BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/14/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 grudnia 2006r.
w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wobec Burmistrza Pisza.
Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020, z 2006r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) oraz art. 29 pkt 2 i art. 38 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631, z 2006r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 149, poz. 1078) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego wobec Pana Jana Alickiego – Burmistrza Pisza oraz do podpisania jego ankiety bezpieczeństwa osobowego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Piszu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady


Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 gru 2006 14:18
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1348 razy