BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/117/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 21 września 2007r.
w sprawie: uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior PiskichNa podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007r. Nr 75, poz. 493) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:


§1. 1. Postanawia się uzgodnić projekt rozporządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.
2. Uzasadnienie stanowiska zajętego przez Radę Miejską w Piszu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 gru 2007 11:37
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1667 razy