BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/136/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 września 2003r.
w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Na podstawie art.19,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, oraz z 2003r., Nr 80, poz.717 / Rada Miejska u c h w a l a, co następuje :

§ 1
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej z tajnych wyborów przeprowadzonych w dniu 11 września 2003 roku stwierdza się, że Radny Andrzej Zajkowski został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 17 wrz 2003 13:44
Opublikował(a): Jadwiga Szyszkowska
Zaakceptował(a): Jadwiga Szyszkowska
Artykuł był czytany: 1500 razy