BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/27/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 grudnia 2002 roku
w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.
Na podstawie § 12 ust. 2 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Piszu Nr XI/53/91 z dnia 15 lutego 1991r. – Statut Sołectwa, Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Pisz w terminie od 16 stycznia 2003r. do 7 marca 2003r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 paź 2003 16:44
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1500 razy