BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/119/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 21 września 2007 r.
w sprawie: ustalenia warunków wspólnej realizacji budowy chodnika przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Jeże od km 108+452 do km 108+600
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974 ) oraz art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego ( Dz. U. Nr 267 poz. 2251; z 2007 r. Nr 23 poz. 136) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na podpisanie Porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, dotyczącego ustalenia warunków wspólnej realizacji budowy chodnika przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Jeże od km 108+452 do km 108+600.

§ 2. Projekt Porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie a Gminą Pisz, dotyczącego ustalenia warunków wspólnej realizacji budowy chodnika przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Jeże od km 108+452 do km 108+600 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 gru 2007 14:27
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1657 razy
Ilość edycji: 1