BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/144/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 8 października 2003 r.
w sprawie: wyboru ławników do sądów rejonowych
Na podstawie art. 160 § 1 i art. 163 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1
  1. W wyniku głosowania tajnego na ławników do Sądu Rejonowego w Piszu wybrane zostały osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. W wyniku głosowania tajnego na ławników do Sądu Rejonowego w Ełku, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, wybrane zostały osoby wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 paź 2003 10:05
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1535 razy