BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/145/03

z dnia: 29 października 2003 r.
w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Pisz”
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz § 1 uchwały Nr X/115/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Pisz” Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Piszu nadaje Panu JERZEMU TADEUSZOWI KRZYWOSZEWSKIEMU tytuł „Zasłużony dla miasta Pisz”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 31 paź 2003 09:41
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Grażyna Leszczyńska
Artykuł był czytany: 1402 razy