BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr L/618/06 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia: 15 września 2006 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708)Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek, położonych na terenie gminy Pisz, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych numerami:
- działka nr 139/1 o pow. 931 m2, położona w obrębie geodezyjnym Pisz 2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 19197, na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 139/2,
- działka nr 1592 o pow. 93 m2, położona w obrębie geodezyjnym Pisz 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13720, na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 1591,
- działka nr 529/1 o pow. 247 m2, położona w obrębie geodezyjnym Pisz 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12303, na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 530,
- działka nr 531/1 o pow. 226 m2, położona w obrębie geodezyjnym Pisz 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12303, na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 532,
- działka nr 536/1 o pow. 211 m2, położona w obrębie geodezyjnym Pisz 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12303, na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 537,
- działka nr 538/1 o pow. 190 m2, położona w obrębie geodezyjnym Pisz 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12303, na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 539/1,
- działka nr 540/1 o pow. 186 m2, położona w obrębie geodezyjnym Pisz 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12303, na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 541,
- działka nr 542/1 o pow. 153 m2, położona w obrębie geodezyjnym Pisz 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12303, na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 543,

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2007 09:33
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1705 razy