BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/188/08 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 19 lutego 2008 roku
w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218 ), oraz § 19 ust. 6 Statutu Gminy Pisz stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/35/02 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pisz ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2003 roku Nr 11 poz. 214, Nr 34 poz. 498, z 2004 r. Nr 107, poz. 1342, Nr 175, poz. 2135, z 2005 r. Nr 10, poz. 214, Nr 63 poz.919 i z 2007 r. Nr 126, poz. 1732) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1 .

Odwołuje się Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej Pana Mariusza Trupacza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 mar 2008 15:07
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1474 razy