BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 sierpnia 2006

Wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 sierpnia 2006

Wiadomości

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/1/06

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN - 7331/II/1/06 - [Wszystkie zmiany]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/11/06

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN - 7331/II/11/06 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/9/06

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN - 7331/II/9/06 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 sierpnia 2006

Wiadomości

OTWARTY KONKURS OFERT

Dodanie nowej wiadomości: OTWARTY KONKURS OFERT - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 sierpnia 2006

Wiadomości

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/23/05/06

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN - 7331/II/23/05/06 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 sierpnia 2006

Wiadomości

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/10/06

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN - 7331/II/10/06 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/15/06

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN - 7331/II/15/06 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/16/06

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN - 7331/II/16/06 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 sierpnia 2006

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 sierpnia 2006

Wiadomości

Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą siwz

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą siwz - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 74/06 Burmistrza Pisza z dnia 07 sierpnia 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 74/06 Burmistrza Pisza z dnia 07 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 76/06 Burmistrza Pisza z dnia 10 sierpnia 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 76/06 Burmistrza Pisza z dnia 10 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 77/06 Burmistrza Pisza z dnia 10 sierpnia 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 77/06 Burmistrza Pisza z dnia 10 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 85/06 Burmistrza Pisza z dnia 09 sierpnia 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 85/06 Burmistrza Pisza z dnia 09 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 86/06 Burmistrza Pisza z dnia 09 sierpnia 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 86/06 Burmistrza Pisza z dnia 09 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 sierpnia 2006

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE o zamówieniu powyżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE o zamówieniu powyżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/17/06

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN - 7331/II/17/06 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 sierpnia 2006

Wiadomości

Informacja o wniesionym proteście oraz wezwanie wykonawców do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wniesionym proteście oraz wezwanie wykonawców do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/18/06

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN - 7331/II/18/06 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 sierpnia 2006

Wiadomości

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 sierpnia 2006

Wiadomości

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

informacja o zmianie terminu składania otert

Dodanie nowej wiadomości: informacja o zmianie terminu składania otert - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wniesionym proteście oraz wezwanie wykonawców do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu oraz informacja o zmianie terminu składania ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wniesionym proteście oraz wezwanie wykonawców do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu oraz informacja o zmianie terminu składania ofert - [Wszystkie zmiany]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 19 sierpnia 2006

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wniesionym proteście oraz wezwanie wykonawców do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wniesionym proteście oraz wezwanie wykonawców do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wniesionym proteście oraz wezwanie wykonawców do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wniesionym proteście oraz wezwanie wykonawców do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 sierpnia 2006

Wiadomości

Zarządzenie Nr 84/06 Burmistrza Pisza z dnia 18 sierpnia 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 84/06 Burmistrza Pisza z dnia 18 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 sierpnia 2006

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 sierpnia 2006

Wiadomości

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Z powobu problemów z otwarciem poprawiono zała nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszeniu o zamówieniu powyżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszeniu o zamówieniu powyżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszeniu o zamówieniu powyżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszeniu o zamówieniu powyżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE o przetargu powyżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE o przetargu powyżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 86/06 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 86/06 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 88/06 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 88/06 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 87/06 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 87/06 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 sierpnia 2006

Wiadomości

Odrzucenie protestu z dnia 19 sierpnia 2006r.

Dodanie nowej wiadomości: Odrzucenie protestu z dnia 19 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Odrzucenie protestu z dnia 19 sierpnia 2006r.

Dodanie nowej wiadomości: Odrzucenie protestu z dnia 19 sierpnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 sierpnia 2006

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 sierpnia 2006

Wiadomości

KONKURS OTWARTY

Dodanie nowej wiadomości: KONKURS OTWARTY - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/12/06

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN - 7331/II/12/06 - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 sierpnia 2006

Wiadomości

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 sierpnia 2006

Wiadomości

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/13/06

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN - 7331/II/13/06 - [Wszystkie zmiany]

KONKURS OTWARTY

Dodanie nowej wiadomości: KONKURS OTWARTY - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 sierpnia 2006

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

KONKURS OTWARTY

Dodanie nowej wiadomości: KONKURS OTWARTY - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 91/06 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Burmistrza Pisza Nr 91/06 z dnia 31.08.2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian