BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 76/06 Burmistrza Pisza z dnia 10 sierpnia 2006 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie §8 ust.1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż
nieruchomości:
1/nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul.PCK ,
składającej się z dwóch działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 775 i 776
o powierzchni łącznej 604m2 , dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12303
2/nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul.PCK ,
składającej się z dwóch działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 773 i 774
o powierzchni łącznej 633m2 , dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12303 ,

w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ewa Rogowska
d/Członek komisji - Agnieszka Bogdańska

§2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 11 sierpnia 2006r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: czwartek, 10 sie 2006 10:09
Data opublikowania: czwartek, 10 sie 2006 11:22
Data przejścia do archiwum: niedziela, 31 gru 2006 17:41
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1644 razy