BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 84/06 Burmistrza Pisza z dnia 18 sierpnia 2006 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie §8 ust.1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
położonej we wsi Kocioł Duży , gmina Pisz oznaczonej numerem geodezyjnym
działki 37 o powierzchni 4.400m2 , dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13736,
w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Marcin Ilewicz
d/Członek komisji - Hanna Waszkiewicz

§2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 25 sierpnia 2006r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: poniedziałek, 21 sie 2006 11:10
Data opublikowania: poniedziałek, 21 sie 2006 11:14
Data przejścia do archiwum: niedziela, 31 gru 2006 17:41
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1660 razy