BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 74/06 Burmistrza Pisza z dnia 07 sierpnia 2006 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) zarządzam co następuje:

§1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Mazurskiej oznaczonej nr działki 350 o pow. 189 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13730,

w składzie:

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa,
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 4 września 2006 r.
§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: czwartek, 10 sie 2006 10:07
Data opublikowania: czwartek, 10 sie 2006 11:20
Data przejścia do archiwum: niedziela, 31 gru 2006 17:41
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1665 razy