BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 04 maja 2010

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/22/08/09/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/22/08/09/10 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 39 w Olsztynie

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 39 w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 maja 2010

Wiadomości

Obwieszczenie Z.7624/15/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/15/10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 maja 2010

Wiadomości

KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Dodanie nowej wiadomości: KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II/9/10

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II/9/10 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/5/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/5/10 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/5/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/5/10 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7321/IV, V/06/07/08/09/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7321/IV, V/06/07/08/09/10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 maja 2010

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/14/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/14/10 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 maja 2010

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/17/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/17/10 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/17/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/17/10 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II/7/10

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II/7/10 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II/3/10

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II/3/10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 maja 2010

Wiadomości

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1, 2, 3, 4 i 5 WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1, 2, 3, 4 i 5 WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 59/10 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 59/10 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 maja 2010

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Pisza z dnia 12 maja 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Burmistrza Pisza z dnia 12 maja 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z.7321/IV, V/06/07/08/09/10

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z.7321/IV, V/06/07/08/09/10 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/18/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/18/10 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/18/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/18/10 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 60/10 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 60/10 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 maja 2010

Wiadomości

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowści prawnej, którym w zakresie podaktów i opłat udzielono ulg - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 maja 2010

Wiadomości

Zarządzenie Nr 61/10 Burmistrza Pisza z dnia 17 maja 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 61/10 Burmistrza Pisza z dnia 17 maja 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 maja 2010

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 maja 2010

Wiadomości

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 62/10 Burmistrza Pisza z dnia 19 maja 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 62/10 Burmistrza Pisza z dnia 19 maja 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 maja 2010

Wiadomości

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew i krzewów

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew i krzewów - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7321/I,II/10

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7321/I,II/10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 maja 2010

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Z.7331/II/5/10

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II/5/10 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II/4/10

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II/4/10 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 64/10 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 64/10 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 maja 2010

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Z.7331/II/11/10

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II/11/10 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II/10/10

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II/10/10 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O KONKURSIE - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie krzewów

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie krzewów - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 66/10 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 66/10 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 maja 2010

Wiadomości

Sesja

Dodanie nowej wiadomości: Sesja - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 69/10 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 69/10 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 maja 2010

Wiadomości

Obwieszczenie Z.7624/15/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/15/10 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 63/10 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 63/10 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 maja 2010

Wiadomości

Obwieszczenie Z.7624/18/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/18/10 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/18/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/18/10 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/17/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/17/10 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 72/10 Burmistrza Pisza z dnia 28 maja 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 72/10 Burmistrza Pisza z dnia 28 maja 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian