BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 stycznia 2011

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 stycznia 2011

Wiadomości

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/25/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/25/10 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/25/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/25/10 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II/29/10/11 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II/29/10/11 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 126/10 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 146/10 Burmistrza Pisza z dnia 7 października 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 143/10 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 stycznia 2011

Wiadomości

Zarządzenie Nr 189/10 Burmistrza Pisza z dnia 24 grudnia 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Burmistrza Pisza Nr 189/10 z dnia 24 grudnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.7624/28/10/11

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.7624/28/10/11 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 stycznia 2011

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 stycznia 2011

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 3/11 Burmistrza Pisza z dnia 11 stycznia 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 3/11 Burmistrza Pisza z dnia 11 stycznia 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 stycznia 2011

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.7624/28/10/11

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.7624/28/10/11 - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/27/10/11

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/27/10/11 - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/27 /10/11

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/27 /10/11 - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 stycznia 2011

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na robotników gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na robotników gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o podjęciu postępowania Z.7331/II/8/10/11

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o podjęciu postępowania Z.7331/II/8/10/11 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 stycznia 2011

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Sesja

Dodanie nowej wiadomości: Sesja - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7624/29/10/11

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7624/29/10/11 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 stycznia 2011

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 stycznia 2011

Wiadomości

Zarządzenie Nr 5/11 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 5/11 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 4/11 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 4/11 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O ODPADACH

Dodanie nowej wiadomości: ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O ODPADACH - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 stycznia 2011

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 6/11 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 6/11 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II/2/11 - Budowa ulicy Wańkowicza w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II/2/11 - Budowa ulicy Wańkowicza w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II/1/11 - Budowa ulicy Kowieńskiej i ulicy Żurawiej w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszsczenie Z.7331/II/1/11 - Budowa ulicy Kowieńskiej i ulicy Żurawiej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 stycznia 2011

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 stycznia 2011

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/1/11

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/1/11 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 stycznia 2011

Wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II/27/10/11 o wydaniu decyzji /sieć kanalizacji sanitarnej - Jaśkowo/

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II/27/10/11 o wydaniu decyzji /sieć kanalizacji sanitarnej - Jaśkowo/ - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II/31/10/11 o wydaniu decyzji /sieć wodociągowa Jagodne/

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II/31/10/11 o wydaniu decyzji /sieć wodociągowa Jagodne/ - [Wszystkie zmiany]

Dokarmiaj łabędzie, ale z głową!!!

Dodanie nowej wiadomości: Dokarmiaj łabędzie, ale z głową!!! - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/I/78/10/11

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/I/78/10/11 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 stycznia 2011

Wiadomości

Zarządzenie Nr 8/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 stycznia 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 8/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 stycznia 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 21 września 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 21 września 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 15 grudnia 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 15 grudnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

Dodanie nowej wiadomości: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 I 2 DO TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 I 2 DO TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/25/10/11

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/25/10/11 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/25/10/11

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/25/10/11 - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na referenta ds. gospodarki odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na referenta ds. gospodarki odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na referenta ds. utrzymania dróg gminnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej , Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na referenta ds. utrzymania dróg gminnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej , Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 stycznia 2011

Wiadomości

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 stycznia 2011

Wiadomości

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian