BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie ZPN.6721.1.2016

poniedziałek, 1 kwi 2019 11:16
o opiniach złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Czytaj całość

Obwieszczenie ZPN.6720.2.2016

poniedziałek, 1 kwi 2019 11:06
o opiniach złożonych do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowej części wsi Jaśkowo w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Czytaj całość

Obwieszczenie

piątek, 22 mar 2019 10:31
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Czytaj całość

Obwieszczenie

piątek, 22 mar 2019 10:27
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowej części wsi Jaśkowo
Czytaj całość

Obwieszczenie

piątek, 19 paź 2018 14:35
w sprawie informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
Czytaj całość

Obwieszczenie

czwartek, 20 wrz 2018 12:25
w sprawie informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
Czytaj całość

Obwieszczenie

czwartek, 6 wrz 2018 09:04
w sprawie informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
Czytaj całość

Obwieszczenie

czwartek, 6 wrz 2018 09:02
w sprawie informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
Czytaj całość

Obwieszczenie

czwartek, 6 wrz 2018 08:59
w sprawie informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
Czytaj całość