BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie ZPN.6721.5.2016

piątek, 19 sty 2018 08:12
o opiniach złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karpa w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Czytaj całość

Obwieszczenie ZPN.6733.4.2018.EO

wtorek, 16 sty 2018 14:51
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w obrębie Uściany
Czytaj całość

Obwieszczenie ZPN.6733.38.2017.EO

piątek, 12 sty 2018 10:57
o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

piątek, 12 sty 2018 07:12
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karpa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Czytaj całość