BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

obwieszczenie ZPN.6733. 20.2017.ER

poniedziałek, 31 lip 2017 15:43
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budowli żelbetonowej (zbiornika na wodę użytkową) na budynek magazynowy na potrzeby działalności szpitala i poradni specjalistycznych oraz wykonanie otworu drzwiowego w w/w budynku
Czytaj całość

Obwieszczenie ZPN.6733.18.2017.EO

piątek, 28 lip 2017 11:53
o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w obrębie wsi Ciesina
Czytaj całość

Obwieszczenie ZPN.6733.16.2017.EO

piątek, 28 lip 2017 11:46
o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w obrębie wsi Szczechy Wielkie
Czytaj całość

Obwieszczenie ZPN.6220.2.6.2017

piątek, 14 lip 2017 13:40
o wydaniu przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego decyzji Nr Pisz/007/17 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 15/2014 z dnia 16.04.2014 r., znak: IGR-VII.7840.1.5.2014 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa, pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Jeglińskiego m. Karwik, gmina Pisz, powiat piski”.
Czytaj całość

Obwieszczenie ZPN.6720.1.2014

czwartek, 13 lip 2017 12:12
o opiniach złożonych do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w północno – wschodniej części gminy Pisz w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Czytaj całość

Obwieszczenie ZPN.6720.1.2014

czwartek, 6 lip 2017 12:55
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w północno – wschodniej części gminy Pisz
Czytaj całość