BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 21 lut 2020 12:30
na dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz
Czytaj całość

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

piątek, 21 lut 2020 11:33
na opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji: „Przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Piszu oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej”, „Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Piszu”, „Przebudowa ulicy Baśniowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Bratniej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Jaszczurówka w Piszu”, „Przebudowa ulicy Letniej w Piszu, „Przebudowa ulicy Matejki w Piszu”, „Przebudowa ulicy Narożnej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Owocowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wiosennej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu”
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 17 lut 2020 13:43
opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji: „Przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Piszu oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej”, „Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Piszu”, „Przebudowa ulicy Baśniowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Bratniej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Jaszczurówka w Piszu”, „Przebudowa ulicy Letniej w Piszu, „Przebudowa ulicy Matejki w Piszu”, „Przebudowa ulicy Narożnej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Owocowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wiosennej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu”
Czytaj całość

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

piątek, 6 gru 2019 15:50
na zakup i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz - zadanie nr 2 (zakup i montaż elementów placu zabaw na działce o nr geod. 139/27 w miejscowości Imionek, obręb Maldanin)
Czytaj całość

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

poniedziałek, 2 gru 2019 15:04
na zakup i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz - zadanie nr 10 (zakup i montaż elementów placu zabaw na działce o nr geod. 273/2 w miejscowości Pietrzyki, obręb Stare Guty)
Czytaj całość

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

piątek, 23 sie 2019 12:21
na budowę oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap II”
Czytaj całość