BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

środa, 20 sty 2021 12:30
na przebudowę drogi gminnej na działce o numerze geod.: 1222 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Rysiej w Piszu”

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

wtorek, 19 sty 2021 12:52
na przebudowę drogi gminnej na działce o numerze geod.: 1269 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Pszenicznej w Piszu”

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 18 sty 2021 13:37
w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz.

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 18 sty 2021 13:18
na przebudowę drogi gminnej na działkach o numerach geod.: 1183 i 1184 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wilczej w Piszu”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

piątek, 15 sty 2021 11:01
na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Pisz na 2021 r. - zadanie nr 2

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

piątek, 15 sty 2021 10:58
na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Pisz na 2021 r. - zadanie nr 1

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

czwartek, 14 sty 2021 14:27
na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

wtorek, 29 gru 2020 14:47
na świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

poniedziałek, 28 gru 2020 15:12
na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

środa, 29 lip 2020 11:03
w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

wtorek, 7 lip 2020 14:44
na modernizację, dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizację zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 15 cze 2020 11:57
na modernizację, dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizację zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz”