BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

piątek, 18 wrz 2020 10:12
w sprawie wyznaczenia drogi i budowy dojazdu do boiska sportowego oraz placu zabaw we wsi Jeglin

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

wtorek, 15 wrz 2020 09:09
w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych w obrębie przystanku autobusowego przy drodze krajowej nr 63 oraz mostu w ciągu drogi krajowej nr 63 i budowy chodnika dla pieszych wzdłuż mostu łączącego obie części wsi Jeglin

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

piątek, 29 maj 2020 13:42
w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych w obrębie przystanku autobusowego w miejscowości Jeglin

Zapytanie złożone przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 3 lut 2020 12:33
w sprawie świadczenia usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i Gminie Pisz

Zapytanie złożone przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 3 lut 2020 12:31
w sprawie podjęcia działań zmierzających do naprawy oświetlenia ulicznego we wsi Karwik

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 3 lut 2020 12:22
w sprawie: - wysokości przekazanych dywidend przez spółki miejskie Gminie Pisz w latach 2015-2020, - czy spółki gminne zaciągały zobowiązania finansowe w latach 2015-2020?

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

piątek, 29 lis 2019 12:40
w sprawie "Przebudowy umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i kładki pieszej pod mostem kolejowym"

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

piątek, 29 lis 2019 12:04
w sprawie ogłoszonego przetargu na utrzymanie dróg, chodników i zatok autobusowych w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie miasta i gminy Pisz

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 29 kwi 2019 07:59
w sprawie podwyższenia diety sołtysów oraz rekompensaty za roznoszenie nakazów płatniczych podatku od nieruchomości

Zapytanie złożone przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 25 mar 2019 12:43
w sprawie ogrzewania wiejskich świetlic

Zapytanie złożone przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 25 mar 2019 12:38
w sprawie braku budowy siłowni zewnętrznych na terenie wiejskim

Zapytanie złożone przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 25 mar 2019 12:19
w sprawie częstotliwości wywozu nieczystości stałych z terenów wiejskich i z terenu miasta

Zapytanie radnego Dariusza Olendra

czwartek, 24 sty 2019 12:40
w sprawie utrzymania świetlic wiejskich w latach 2015-2018

Zapytanie radnego Dariusza Olendra

czwartek, 24 sty 2019 12:37
w sprawie utrzymania dróg, chodników i zatok autobusowych w sezonie zimowym 2018/2019