BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 19-09-2011 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102 ,poz. 651 z późn. zm./

1.
- Położenie nieruchomości - obręb Jagodne, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - teren pod budynkiem gospodarczym
- Numer działki - cz.112/9
- Powierzchnia działki - 25 m2
- Numer KW - 13689
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 150 zł + 23 % VAT
2.
- Położenie nieruchomości - obręb Jagodne, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - teren pod budynkiem gospodarczym
- Numer działki - cz. 112/9
- Powierzchnia działki - 25 m2
- Numer KW - 13689
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 150 zł + 23 % VAT


1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Pisz –nowa przeprawa mostowa zatwierdzonym Uchwałą nr V/31/07
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz- nowej przeprawy mostowej
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34
poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r. położone są w obszarze przeznaczonym pod
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu
przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem,
na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001
w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
20 września 2011 r. do dnia 11 października 2011 r.

Data powstania: wtorek, 20 wrz 2011 09:24
Data opublikowania: wtorek, 20 wrz 2011 11:23
Data przejścia do archiwum: środa, 12 paź 2011 09:04
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1094 razy