BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6220.1.11.2011

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów małej retencji w ramach programu Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Maskulińskie, na działkach:

  • nr 1405/1, nr 1407/1, nr 1407/2, nr 1629, położonych w obrębie Karpa, gmina Pisz,
  • nr 1281/3, nr 1281/4, nr 1301/3, nr 1303/3, nr 1303/4, nr 1629, położonych w obrębie Ciesina, gmina Pisz,
  • nr 1327/2, nr 1337, nr 1362/2, nr 1373/1, nr 1373/2, nr 1384, nr 1386, nr 1387/1, nr 1388/1, nr 1389/1, położonych w obrębie Turośl, gmina Pisz,
  • nr 628, nr 1313/1, nr 1313/2, nr 1314/1, nr 1314/2, nr 1330, nr 1331/2, nr 1341/1, nr 1341/2, położonych w obrębie Hejdyk, gmina Pisz.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip.

Data powstania: środa, 4 sty 2012 09:23
Data opublikowania: środa, 4 sty 2012 11:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 lut 2012 12:22
Opublikował(a): Dariusz Laskowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1211 razy