BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 03-01-2012 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

- Położenie nieruchomości - obręb Jagodne, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
pod ustawioną reklamą o powierzchni 0,50 m2
- Numer działki - część dz. nr 113/7
- Powierzchnia działki - 1 m2
- Numer KW - 13689
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 150 zł + 23 % VAT


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42)
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Pisz – nowa przeprawa mostowa zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34
poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r. położona jest w obszarze drogi publicznej.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
04 stycznia 2012 r. do dnia 25 stycznia 2012 r.
Data powstania: czwartek, 5 sty 2012 11:01
Data opublikowania: czwartek, 5 sty 2012 11:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 sty 2012 07:55
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1166 razy