BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - obręb Jagodne, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne
- Numer działki - część dz. nr 113/8
- Powierzchnia działki - 3500 m2
- Numer KW - 13689
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 140 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Pisz – nowa przeprawa mostowa zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34
poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r. położona jest w obszarze projektowanej zabudowy
mieszkaniowej.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
29 lutego 2012 r. do dnia 21 marca 2012 r.
Data powstania: środa, 29 lut 2012 13:04
Data opublikowania: środa, 29 lut 2012 13:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 mar 2012 08:16
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 988 razy