BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 25-04-2012 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - obręb Wiartel, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na której prowadzona jest działalność gospodarcza
- Numer działki - 24/8
- Powierzchnia działki - 270 m2
- Numer KW - 12604
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 600 zł + 23 % VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XIX/261/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na
terenie gmina Pisz, do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość zagospodarowania w/w terenu pod
zabudowę mieszkaniową - jednorodzinną, zagrodową z obiektami usługowymi
( poczta, sklep).
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
26 kwietnia 2012 r. do dnia 17 maja 2012 r.
Data powstania: czwartek, 26 kwi 2012 14:10
Data opublikowania: czwartek, 26 kwi 2012 15:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 maj 2012 09:27
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1145 razy