BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 21 czerwca 2012 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXI-sza SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 CZERWCA 2012 ROKU /PIĄTEK / O GODZINIE 13- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XX/12 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Pisza.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Wręczenie nagród laureatom eliminacji gminnych w XVIII Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „ Ośmiu Wspaniałych”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pisz za rok 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz za rok 2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany udziału w prawie własności nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz na prawo własności nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników i trenerów.

18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drzew statusu pomnika przyrody.

19. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.

20. Stanowisko Rady Miejskiej w Piszu w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa warmińsko-mazurskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO).

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Odpowiedzi na zapytania radnych.

23. Wolne wnioski i informacje.

24. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data powstania: piątek, 22 cze 2012 14:20
Data opublikowania: piątek, 22 cze 2012 14:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 cze 2012 16:16
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1162 razy