BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, Aleja Turystów,
Numer działki – część 7,
Numer KW – OL1P/00013027/3,
Powierzchnia nieruchomości – 435 m2,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do składowania obiektów tymczasowych (domki i kontenery),
Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy – 270 zł + 23 % VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 31 marca 2013 r.
2. W/w nieruchomość według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest na cele rekreacyjne (plaża miejska i pole biwakowe), położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiścić w terminie do 30 września 2012 roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 14 sierpnia 2012 r. do dnia 4 września 2012 r.

Data powstania: wtorek, 14 sie 2012 08:36
Data opublikowania: wtorek, 14 sie 2012 08:57
Data przejścia do archiwum: środa, 5 wrz 2012 08:58
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1054 razy