BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu.
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz , przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Liski , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do
użytkowania na cele rolne Ps kl.IV
- Numer działki - cz.17/1
- Powierzchnia działki - 1,0 ha
- Numer KW - 19565
- Cena rocznego czynszu dzierżawnego - 58,-zł,

1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres jednego roku,
w drodze przetargu.
2.Wydzierżawiana nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie ze studium działka może być
w części zabudowana zagrodą rolniczą , w pozostałej części na cele rolne .
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2004 r.
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609
w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
13 maja 2004r. do dnia 02 czerwca 2004r.
Data powstania: czwartek, 13 maj 2004 07:59
Data opublikowania: czwartek, 13 maj 2004 09:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 cze 2004 08:18
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1429 razy