BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz , przeznaczonych do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Krzywa,
-Numer działki -cz. 990/6 i 991/3
-Numer KW-13021,
-Powierzchnia nieruchomości ogółem - 490 m2
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia pod ogródek.
-Roczna wysokość czynszu- 70,-zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia
do dnia 31.12.2004 r. w drodze bezprzetargowej.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem może być niezbędna przy przebudowie
skrzyżowania ulic Woj. Polskiego i Trzcinowej oraz może być wykorzystana w sposób
bardziej związany z obsługą ruchu drogowego, położona jest na obszarze gdzie nie ma
planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2004r.,
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 13 maja 2004 roku
do dnia 03 czerwca 2004 roku.
Data powstania: czwartek, 13 maj 2004 13:51
Data opublikowania: czwartek, 13 maj 2004 16:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 cze 2004 10:37
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1502 razy