BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości – obręb Jagodne,
-Numer działki – część 113/13,
-Numer KW – 13689,
-Powierzchnia nieruchomości – 3 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na ustawienie tablicy reklamowej o pow. 6 m2,
-Roczna wysokość czynszu– 1.800,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz- nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34, poz. 551) stanowi teren oznaczony symbolem 6 U - teren zabudowy usługowej
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 22 września 2012 r. do dnia 13 października 2012 r.
Data powstania: poniedziałek, 1 paź 2012 08:32
Data opublikowania: środa, 3 paź 2012 11:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2012 09:56
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1103 razy