BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE , ŻE XXIV - ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31 MAJA 2004 ROKU /PONIEDZIAŁEK /O GODZINIE 10- tej W SALI NR 15 URZĘDU GMINY I MIASTA W PISZU.
PORZĄDEK OBRAD :

1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja Burmistrza Gminy i Miasta.
4.Interpelacje i zapytania radnych
5.Odpowiedzi na zapytania radnych.
6.Wolne wnioski i informacje.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie miasta Pisz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pisz
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia granic obwodu Samorządowego Gimnazjum Publicznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Piszu.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Pisz.
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego Wydział Pracy w Ełku.
23. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data powstania: czwartek, 20 maj 2004 15:21
Data opublikowania: czwartek, 20 maj 2004 20:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 maj 2004 16:55
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1509 razy