BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położona w obrębie wsi Kocioł Duży, Stare Guty gmina Pisz.
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz , przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Kocioł Duży , Stare Guty gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
jako wysypisko śmieci /Dz.Nr 159/2 (część)
o pow. 0,82 ha , R-V-0,17ha,K-0,65ha) , Dz.Nr 160
o pow. 1,44 ha (K-1,44ha) , Nr 46 o pow. 1,88 ha
(R-V-0,13ha , R-VI-0,75ha,Ls-V-0,11ha,N-0,89ha)
- Numery działek - 159/2 ( część) , 160 - obręb Kocioł Duży,
46 - obręb Stare Guty
- Powierzchnia działek - 4,14 ha
- Numer KW - 13736 , 13721
- Cena rocznego czynszu dzierżawnego - 24.000,-zł. + VAT

1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres jednego roku
w drodze bezprzetargowej.
2.Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego . Działki te w studium zagospodarowania
położone są w obszarze oznaczonym symbolem 7 NU - komunalne wysypisko i
żwirowisko.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w ratach . Pierwsza w wysokości
12.000,-zł. + VAT płatna w terminie do dnia 30 września 2004r. , a druga
w wysokości 12.000,-zł. + VAT płatna w dniu zakończenia umowy.
Czynsz należy uiszczać na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu
Nr 53-10204753-101300609 w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
25 maja 2004r. do dnia 14 czerwca 2004r.
Data powstania: poniedziałek, 24 maj 2004 10:31
Data opublikowania: poniedziałek, 24 maj 2004 16:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 cze 2004 10:38
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1396 razy