BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomość do wydzierżawienia.
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn. tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wronia,
-Numer działki – część 1182/3,
-Numer KW – 13027,
-Powierzchnia nieruchomości - 360 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Roczna wysokość czynszu - 70,-zł.

1.Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia
do dnia 31.12.2004 r.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium jest to teren zieleni, bez prawa zabudowy, stanowiący strefę ochronną linii średniego napięcia, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2004 r.
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 28 maja 2004 r.
do dnia 18 czerwca 2004 r.
Data powstania: piątek, 28 maj 2004 13:40
Data opublikowania: piątek, 28 maj 2004 14:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 cze 2004 14:15
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1397 razy