BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, Al. Turystów,
-Numer działki – cz. 7,
-Numer KW – OL1P/00013027/3,
-Powierzchnia nieruchomości – 435 m2,
-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na cele składowe,
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy– 725,00 zł oraz 23 % podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres od dnia 26 września 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.
2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na cele rekreacyjne (plaża miejska i pole namiotowe). Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 listopada 2013 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 4 września 2013 r. do dnia 25 września 2013 r.
Data powstania: środa, 11 wrz 2013 12:37
Data opublikowania: środa, 11 wrz 2013 14:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 wrz 2013 08:33
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 922 razy