BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Teren pod garażem blaszanym.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),
                                                                                                        
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Tuwima,
-Numer działki – cz. 1670/3,
-Numer KW – OL1P/00013023/5,
-Powierzchnia nieruchomości – 15 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym,

 

-Roczna wysokość czynszu – 8 zł /1 m² + 23 % VAT.

 

Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

 

 

2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz nieruchomość położona jest na obszarze zieleni nieuporządkowanej niskiej.

 

 

 


3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

 

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11 sierpnia 2014 r. do dnia 1 września 2014 r.

 

 

Data powstania: środa, 13 sie 2014 09:32
Data opublikowania: środa, 13 sie 2014 11:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 wrz 2014 11:34
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 940 razy