BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

 

 

 

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gizewiusza,

 

-Numer działki – cześć 354/3,

 

-Numer KW – OL1P/00012877/9,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 10 m2,

 

-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na ustawienie przyczepy gastronomicznej,

 

-Roczna wysokość czynszu – 1 000 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi podstawowy układ komunikacji drogowej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 13 września 2014 r. do dnia 4 października 2014 r.

Data powstania: piątek, 12 wrz 2014 13:20
Data opublikowania: poniedziałek, 15 wrz 2014 11:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 paź 2014 09:00
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 895 razy