BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu
W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wojska Polskiego,
-Numer działki – część 990/6,
-Numer KW – 13021,
-Powierzchnia nieruchomości - 225 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Roczna wysokość czynszu - 60,-zł.

1.Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia
do dnia 31.12.2004 r. w drodze bezprzetargowej .
2.Nieruchomości objęte niniejszym wykazem według ustalenia studium przeznaczona jest pod drogę krajową, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2004 r.
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 26 sierpnia 2004 r.
do dnia 16 września 2004 r.
Data powstania: piątek, 27 sie 2004 12:47
Data opublikowania: piątek, 27 sie 2004 17:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 wrz 2004 10:30
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1465 razy