BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Spokojna,
-Numer działki - część 490
-Numer KW - 12764
-Powierzchnia nieruchomości – 3,5 m2,
-Opis nieruchomości - teren na ustawienie reklamy.
-Roczna wysokość czynszu – 300 zł/m2 + VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia do dnia 31 grudnia 2004 r. w drodze bezprzetargowej.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi teren przyległy do istniejących i projektowanych układów komunikacyjnych, położona jest w obszarze gdzie brak jest planu miejscowego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 października 2004 roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 25 września 2004 roku do dnia 16 października 2004 roku.
Data powstania: poniedziałek, 27 wrz 2004 07:45
Data opublikowania: poniedziałek, 27 wrz 2004 13:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 paź 2004 10:15
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1399 razy