BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pisz, dnia 04-10-2004r


ZPN-7331/II/43/04
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 29-09-2004r wpłynął wniosek
Zakładu Instalatorstwa Energetycznego
Zygmunt Jurewicz
11-500 Giżycko
ul. Jagiełły 7/19

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii energetycznej nn kablowej YAKY 4 x 120m w Piszu przy ul. Piłsudskiego.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 20.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.Data powstania: wtorek, 5 paź 2004 08:14
Data opublikowania: czwartek, 7 paź 2004 13:45
Data przejścia do archiwum: środa, 27 paź 2004 08:58
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1472 razy