BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Wydzierżawienie terenu przy ul. T. Kościuszki

Położenie nieruchomości: Pisz, ul. T. Kościuszki
Numer działki: 387/18 (część)
Numer KW: 12877
Powierzchnia nieruchomości: 51 m2
Opis nieruchomości: teren pod zabudowę usługową
Roczna wysokość czynszu: 1.275 zł + 22% VAT

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz nieruchomość jest przeznaczona pod budowę pawilonów handlowych i zieleń miejską.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia
na okres 3 lat.

2. Grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla
użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, oznaczonej numerami działek
387/16 i 387/17.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września
każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 54 1020 4753 0000 0202
0006 0277 lub w kasie Urzędu.
Wysokość czynszu będzie corocznie waloryzowana wskaźnikiem wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni

4. Sposób wykorzystania i zagospodarowania gruntu musi być zgodny z decyzją o
warunkach zabudowy.

5. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.
od 11.10.2004 r. do 2.11.2004 r.
Data powstania: piątek, 8 paź 2004 15:18
Data opublikowania: piątek, 8 paź 2004 15:23
Data przejścia do archiwum: środa, 3 lis 2004 07:58
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1365 razy