BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Mickiewicza
Numer działki – część 181/9
Numer KW – OL1P/00013522/3
Powierzchnia nieruchomości – 93 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkami garażowymi: nr 4 o pow. 15,50 m2, nr 5 o pow. 15,50 m2, nr 6 o pow. 15,50 m2, nr 7 o pow. 15,50 m2, nr 8 o pow. 15,50 m2, oraz budynkiem gospodarczym o pow. 15,50 m2
Roczna wysokość czynszu – 2.790 zł + 23 % podatku VAT Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany podatku VAT.1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

  1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 24 czerwca 2016 r. do dnia 15 lipca 2016 r.

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 24 cze 2016 15:21
Data opublikowania: piątek, 24 cze 2016 16:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 lip 2016 11:42
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 963 razy