BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wojska Polskiego,
Numer dział
kicz. 336,
Numer KW –
OL1P/ 00012303/5,
Powierzchnia nieruchomości –
35 m2,
Opis nieruchomości –
teren zabudowany garażem blaszanym,
Roczna wysokość czynszu –
280+ 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 21.05.2009 r. Nr 67 poz. 1086), oznaczona jest symbolem 1MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać  w terminie do 30  września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 2 sierpnia 2016 r. do dnia 23 sierpnia 2016 r.

Data powstania: wtorek, 2 sie 2016 14:42
Data opublikowania: wtorek, 2 sie 2016 14:49
Data przejścia do archiwum: środa, 24 sie 2016 09:28
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 956 razy